Polityka prywatności

Polityka Prywatności z dnia 1. 01. 2021

Polityka prywatności witryny www.nowekoronki.net.pl

Treść

  • 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z witryny http://nowekoronki.net.pl/
  • 2. Administratorem danych osobowych zawartych na witrynie http://nowekoronki.net.pl/ jest Nowe Koronki Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Konewka 28, 97-215 Inowłódz, NIP 7732473598 REGON 101648929.
  • 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  • 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  • 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
  • 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  • 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  • 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  • 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Polityka Cookies

http://nowekoronki.net.pl/polityka-cookies/

Informacje inne

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy dodyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Company Address

Demo address #8901 Marmora
Road Chi Minh City, Vietnam

E-mail

info@example.com
company@example.com

Phone Numbers

Mobile : +00 234 678 9012
Phone : +0 1234 5678 90

Office Hours

Mon To Sat - 08.00-18.00
Sunday - Close